سایت دلفین دریای آرام

شهرک سالاریه چرم شهر (ورامین)
 ۱۳۹۴/۶/۲۵  نوشته شده در

ظرفیت این دستگاه 50 متر مکعب در شبانه روز می باشد.

دستگاه تصفیه آب صنعتی شهرک سالاریه چرم شهر (ورامین) جهت کارخانه تکمیل رز مستقر در شهرک صنعتی چرم شهر می باشد.

این پروژه، دومین پروژه اجرا شده در کارخانه مذکور می باشد و جهت کاربرد در دستگاه های بویلر و چیلر و رنگ آمیزی پارچه نصب و راه اندازی شده است.

تاریخ اجرای پروژه: 5 شهریور 1394